Video

Några videofilmer som visar muddring

http://https://www.youtube.com/watch?v=2rWze6lxSCs

Transportflotte när du inte muddrar

Lite om våra vassklippare, läs mer på www.vassklippare.se