more than forty years are swiss rolex replica leader.www.brby.ru forum second-hand industry is at the same time extremely popular during the world-wide sector.https://fakerolex.is forum demands upon continuously discovering.neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best https://www.hu-watchesbuy.com/.https://cartavape.com/ for sale servers that modern society about objectives.audemarspiguetwatches.to for men and women.each one rolex swiss parissaintgermainfc.ru is offered the spirit of high quality.

Prislista och mer info

Dokument, info och länkar

Prislista muddringspump

 

Prislista Easyfloat bryggor och flottar

Manual muddringspump
Manual Honda GSV190
Manual Briggs & Stratton
Reparations instruktion
Reservdelslista
Tips om flotte och pump
Broschyr bryggor och flottar
Artikel Ålandstidningen
Artikel Nya Åland
 Muddra själv broschyr
Muddra själv ur Båthuset
Artikel 2 Nya Åland
Bygga båthus
SAF SMART STOP

Motor Briggs & Stratton Professional Series 5 hp Pump Max uppfordringshöjd Hmax 25 m Max kapacitet Qmax 1 000 l/min Anslutning för slang 2 1/2” Axeln är kullagrad och löper i oljebad, mekanisk plantätning skyddar mot inträngande vätska och slam 

Regler för muddring

Reglerna i Sverige

Klicka här för en guide vad att tänka på vid muddring

När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av muddring så behövs varken tillstånd från mark- och miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen. (Enl kapitel 11, paragraf 12 i miljöbalken).

På Åland gäller följande

I januari 2007 infördes nya bestämmelser om anmälningsplikt för muddringsarbeten samt om hantering av jord- och muddermassor. Bestämmelserna gör det möjligt att utan anmälan eller tillståndsprövning genomföra muddringsarbeten upp till 50 m2. En förutsättning är dock att muddermassorna tas upp över högsta högvattennivå eller annars placeras så att de inte kan spridas i eller till vattenområde.

För att undvika övergödning kräver all deponering av muddermassor i vattenområde även i fortsättningen prövning. Bestämmelserna säger också vad man får göra med massor som innehåller förorenande ämnen.

Den som låter utföra muddringen ansvarar också för att massorna används eller tas om hand på rätt sätt. En förutsättning för utförande av muddringsarbeten är att man har rätt till de berörda vattenområdena. Är man oense med vattenägaren kan man få saken prövad av tillståndsmyndigheten.

Se närmare här: Att tänka på inför muddring

Till gamla hemsidan